Przejdź do treści

PC PLUS

Komputery i Kasy Fiskalne

 

 

 

PODPIS ELEKTRONICZNY

Kontakt: 600 454 463 600 454 464  / (56)4744570 /  (89)6486343 / 502202934

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma wiele zalet i ułatwia codzienną pracę:

 • Podpisywanie i składanie deklaracji w systemie Płatnik.
 • Uwierzytelnianie na stronie profilu Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
 • Składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do Urzędów Skarbowych.
 • Podpisywanie i składanie sprawozdań finansowych wysyłanych do KRS.
 • Przekazywanie organom podatkowym danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).
 • Rejestracja i identyfikacja wykonawców biorących udział podczas aukcji lub przetargów.
 • Zawieranie umów oraz udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych.
 • Potwierdzanie tożsamości w kontaktach z urzędami oraz w komunikacji pomiędzy pracownikami jednostek w administracji publicznej.
 • Przesyłanie do GIIF informacji o transakcjach finansowych.
 • Przesyłanie Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia (w skrócie JEDZ).
 • Podpisywanie i pobieranie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców.
 • Zdalne zawieranie umów cywilno-prawnych.
 • Udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych.
 • Przesyłanie faktur elektronicznych drogą online.

ZASTOSOWANIE:

PODPIS ELEKTRONICZNY DO JEDZ

Sprawdź jak wykorzystać podpis kwalifikowany w Jednolitym Europejskich Dokumencie Zamówienia (JEDZ).

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Sprawdź informacje o danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE DO KRS

Informacje dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

e-DEKLARACJE

Elektroniczny podpis kwalifikowany w e-Deklaracjach. Sprawdź zastosowanie podpisu elektronicznego.

PRZETARGI I AUKCJE ELEKTRONICZNE

W celu rejestracji i identyfikacji wykonawców można stosować kwalifikowany podpis elektroniczny.

 
 
DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Najlepszym sposobem na zapewnienie integralności dokumentu elektronicznego, a także identyfikacji osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

BUDOWNICTWO

Od 1 lipca 2021 roku budownictwo przekroczyło kolejny etap cyfryzacji. Jest szybciej, łatwiej, bez ton akt, ich drukowania, czy bindowania; jest więc także bardziej „eko”. Za wdrażanie cyfryzacji w budownictwie odpowiada Generalny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB).

APTEKI

Przekazywanie danych o obrocie produktów leczniczych do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

 
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W kontaktach z ZUS można wykorzystywać kwalifikowany podpis elektroniczny i kwalifikowane certyfikaty na potrzeby obsługi programu Płatnik.

 
 
 
 
GIIF

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) wdrożył system informatyczny umożliwiający instytucjom elektroniczne przesyłanie danych do GIIF (www.mf.gov.pl). Przesyłane dane muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

GEODEZJA

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego każda dokumentacja powstająca w wyniku prac branży geodezyjnej docelowo powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Wystawiane zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego można uwierzytelnić certyfikatem kwalifikowanym.

TARCZA 6.0

Skorzystaj z tarczy antykryzysowej 6.0 i złóż wniosek z podpisem elektronicznym.

 
 

Możesz uzyskać własny podpis już od 219 zł netto! Jeśli interesuje cię dokładna cena za podpis kwalifikowany dostosowany do Twoich potrzeb skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły

Cennik:

RSIGN kwalifikowany podpis elektroniczny “w chmurze”
rsign_podpis_elektroniczny_w_chmurze

od 219 pln + VAT

Podpis elektroniczny – certyfikat kwalifikowany

PODPIS ELEKTRONICZNY NOWY

od 219 pln + VAT

PODPIS ELEKTRONICZNY ODNOWIENIE

od 159 pln + VAT

Podpis kwalifikowany ze zdalną weryfikacją
CC_www_main page_update_FINAL_detale_bez ramki_NIEKWALIFIKOWANY

od 339 pln + VAT

Czytniki kart
CC_www_main page_update_FINAL_detale_bez ramki_CZYTNIKI

od 80 pln + VAT

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

od 1.379 pln + VAT

Węzeł Krajowy
CC_www_main page_update_FINAL_detale_bez ramki_WEZEL KRAJOWY

od 800 pln + VAT